casa "Lahovary"
carrer Ion Movila, núm. 1, sector 2
Bucarest
1886

Arquitecte
Ion MINCU

1886 : habitatge
2003 : maternitat de l’Hospital Cantacuzino

La Casa Lahovary està considerada pels historiadors de l’arquitectura de Romania el primer exemple d’arquitectura en estil neoromanès —equivalent, en certa mesura, del Modernisme català il·lustrat per Puig i Cadafalch. La concepció arquitectònica de Ion Mincu —igual que la de Puig i Cadafalch— és de caire historicista i busca les seves arrels tant en l’arquitectura autòctona com en la medieval. En el cas de la casa Lahovary les decoracions de ceràmica vidrada policromada —frisos sobre de les finestres, els relleus en forma de botons i el fris situat sobre de les arcades del pòrtic de l’entrada— poden ser considerats una al·lusió a l’arquitectura de Moldàvia del segle XV. Al mateix temps, les decoracions al·ludeixen, també, a una arquitectura de l’oest d’Europa que es practicava a Istanbul —llocs que l’autor havia visitat durant els seus estudis a París i durant els viatges que va emprendre després de graduar-se. La construcció es va conservar força bé. Les modificacions (per sort, reversibles) realitzades després de 1990 -compartiments i portes de plàstic- alteren l’aspecte interior, sens afectar, a la part central, el sostre cassetonat que limita la fusta.

Materials: maó amb revestiment lliscat amb morter de calç, decoracions de ceràmica vidrada policromada, fusta, coure

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls i estructura de fusta, tarima de fusta al corredor

Influències: arquitectura autòctona subcarpàtica i, en certa mesura, arquitectura medieval de Moldàvia

Context urbà: edifici allunyat del carrer inicialment en un terreny ampli ocupat més endavant pels pavellons de l’hospital.

monument d’arquitectura