escola municipal
calle Monetariei, núm. 2, sector 1
Bucarest
1895-1896

Arquitecte
Giulio MAGNI

1896 : escola municipal
2003 :
escola d’ensenyament primari

Magni fa ús dels temes que el seu mestre havia fet servir a les façanes de Scoala Centrala, la casa Lahovary i la fonda, i decora amb ceràmica vidrada policromada les zones superiors de les finestres. El cromatisme d’aquests elements, així com també els dissenys, porten el segell de l’autor.

Materials: maó, revestiment lliscat, decoracions de ceràmica vidrada i teula vidrada.

Tècniques: mur de maçoneria portant amb sòls de fusta

Influències: deixeble de Ion Mincu, Giulio Magni s’hi inspira, aprofitant l’arquitectura de la seva pàtria, Itàlia, on va acabar la seva carrera.

Context urbà: edifici situat a la intersecció del carrer Kiseleff amb el carrer Monetariei, allunyat del carrer amb una tanca de pedra amb decoracions de ceràmica vidrada i ferro forjat. Al costat nord, limita amb el parc Kiseleff.

monument d’arquitectura