casa Petrascu
plaça Romana, ním. 2, sector 1
Bucarest
1906

Arquitecte
Ion MINCU

1906 : habitatge unifamiliar
2003 :
habitatge plurifamiliar

Una arquitectura sòbria, realitzada amb la màxima economia de mitjans, amb pintures a l’interior. El volum de la bigueta volada de la cantonada té, sens dubte, orígens otomans, però com a fórmula volumètrica el trobem també en alguns exemples d’arquitectura occidental-l’echoguette.

Materials: maó amb revestiment lliscat de morter de calç

Tècniques: mur de maçoneria portant amb sòls i estructura de fusta, façanes realitzades amb revestiment lliscat d’argamassa de calç, tanca de ferro forjat amb sòcol de mur de maçoneria amb revestiment lliscat.

Influències: arquitectura autòctona de la zona subcarpática, arquitectura occidental i d’Istanbul — en aquest sentit s’ha de veure l’element de bigueta volada que marca la cantonada i que pot incloure’s simultàniament en els dos tipus d’arquitectura esmentats abans.

Context urbà: situat en una de les places centrals de la ciutat —plaça Romana, casa Petrascu està allunyada de la vorera i se’n separa per una tanca de mur de maçoneria i ferro forjat Pintures d’Alexandru Banulescu