ajuntament de Bucarest
avinguda Elisabeta, núm.27, sector 5
Bucarest
1906-1910

Arquitecte
Petre ANTONESCU

1910 : seu del Ministeri de Foment
2003 : ajuntament de Bucarest

La planta està dominada per l’entrada tant en el pla com en el volum. Les quatre cantonades estan marcades per volums igualment destacats acabats en una teulada lleugerament elevada. La decoració de les façanes es concentra a la zona de l’entrada principal (on als pisos primer i segon trobem tres arcs trevolats monumentals).La façana s’ha concebut en tres registres: la planta baixa sobre d’un pedestal de pedra; el registre intermedi del primer pis i del segon, les finestres del qual estan relacionades entre si d’una manera que es visualitzen com a un conjunt; i l’últim registre sota del ràfec que destaca per una multitud de finestres quadrades.La construcció culmina amb un sostre alt. La principal via d’accés passa per un ampli vestíbul on una escala de marbre de tres baranes connecta la planta baixa amb els tres pisos de l’edifici central. L’arquitectura d’aquest espai ens recorda, en certa manera, els interiors sòlids de Lars Sonk.

Materials: maó, estucat, pedra i teula. Tècniques: mur de maçoneria portant amb sòls de formigó armat, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula.

Influències: arquitectura monumental en estil neoromanès amb planta en forma de lletra U —element típic de l’arquitectura beaux-artiste assimilada per l’autor durant els seus estudia a París.

Context urbà: amb façana en una de les avingudes de Bucarest, per l’eix est-oest

monument d’arquitectura