casa Dissescu
avinguda Victoriei, núm.196, sector 1
Bucarest
1912

Arquitectes
Grigore CERCHEZ
Alexandru CLAVEL

1912 : habitatge
2003 :
institut d’Història de l’Art Materials: maó amb revestiment lliscat i pedra

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòl i sostre amb estructura de fusta i coberta de planxa metàl·lica i decoracions de pedra esculpida.

Influències: arquitectura de Valàquia dels segles XVII i XVIII

Context urbà: edifici situat e l’encreuament d’una de els artèries històriques de Bucarest —Calea Victoriei— amb el carrer General Manu, realitzat sobre dels fonaments d’un edifici antic; té dues façanes: una que dóna al carrer i una altra enretirada separada de la vorera per una tanca de ferro forjat.

monument d’arquitectura