casa del professorat
passeig Elisabeta, núm.32, sector 5
Bucarest
1912

Arquitecte
Constantin IOTZU

1912 : casa del professorat
2003 :
fundació dels Sindicats Lliures d’Ensenyament

La façana principal asimètrica està dissenyada per ressaltar l’entrada mitjançant un volum de mènsula sortint que prové de l’arc de sobre de l’entrada. La cornisa elevada permet fer decoracions a la part superior on l’eix del volum està marcat per una finestra circular. L’arc peraltat del sostre de la planta baixa separa la façana en dues parts; el primer i el segon pis acaben sota del tram en un fris.

Materials: maó, pedra i revestiment lliscat

Tècniques: mur de maçoneria portant amb sòls de formigó armat i estructura de fusta coberta amb pissarra.

Influències: Ion Mincu i Petre Antonescu

Context urbà: alineat al bulevard Elisabeta, una de las vies principals de la capital.