casas de los hermanos Petrascu
plaça Romana, núm.5 – avinguda Lascar Catargiu, núm.2, sector 1
Bucarest
1912

Arquitecte
Spiridon CEGANEANU

1912 : habitatge - tres residències unifamiliars i un estudi.
2003 : oficines, habitatge, estudi.

En un terreny en forma de triangle, tres germans —Nicolae, Constantin i Gheorghe Petrascu— han fet construir, segons el projecte del mateix arquitecte, un habitatge per a cadascú i les respectives famílies.Vistes des de fora, els tres habitatges són idèntics; formen un conjunt i tenen façana unitària. En canvi, pel que fa als interiors, entre els tres habitatges hi ha grans diferències que destaquen els gustos diferents dels clients, però també una situació econòmica diferent. De manera que, mentre els terrenys dels primers dos germans són prou grans —entre els 400 i els 500 metres quadrats— i s’hi van construir cases amb soterrani, planta baixa, primer pis i golfes; el tercer germà té un terreny de dimensions reduïdes i, per tant, per aconseguir la grandària de les cases dels seus germans—planta baix ai pis— va haver de construir una casa amb tres pisos. El tercer germà —Gheorghe— era pintor, un dels més cèlebres de Romania d’entre guerres, volia condicionar-hi un estudi l’annex del qual era l’habitatge.Després dels anys 1990, els cases dels primers dos germans han estat consolidades i restaurades i, actualment, hi ha oficines. La casa del tercer germà ha conservat el seu destí inicial i no s’hi ha realitzat obres de restauració o consolidació. La casa de l’avinguda Lascar Catargiu, número 2, conserva pintures interiors fetes per Gheorghe Petrascu.

Materials: maó amb revestiment lliscat i pedra, decoracions de ceràmica vidrada i fusta.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls de fusta (aquests van ser canviats per uns altres de formigó, després de la consolidació i la restauració del període 1995–1997), estructura de fusta amb coberta de planxa metàl·lica, escala interior i revestiments de fusta.

Influències: l’arquitecte és, durant els seus estudis universitaris, deixeble de Ion Mincu —el creador de l’estil nacional a l’arquitectura de Romania; encara que les referències directes a l’arquitectura de Mincu no es distingeixen, menys en els ornament de ceràmica vidrada a les façanes, Ceganeanu és adepte a l’estil neoromanès.

Context urbà: situació privilegiada a la plaça Romana, plaça circular a l’eix nord-sud de la ciutat, al encreuament del carrer Caderea Bastiliei amb l’avinguda Lascar Catargiu.