museu del l’Agricultor Romanès
avigunda Kiseleff, núm. 1, sector 1
Bucarest
1913-1938

Arquitecte
Nicolae GHIKA BUDESTI

1938 : museu Nacional d’Art
2003 :
museu etnogràfic

La construcció començada al 1913 va durar més de dues dècades i va acabar a l’any 1938. La planta del projecte inicial, en forma de quadrilàter desenvolupat al voltant d’un pati interior, no va ser realitzat en la seva totalitat segons el projecte de l’arquitecte Nicolae Ghika Budesti. Als anys 70 del segle XX, s’hi va afegir un cos al costat oest, la façana del qual dóna a l’avinguda Mihalache i està coberta amb un gran plafó decoratiu en mosaic, a l’estil de l’arquitectura dels anys 60, volum que completa harmoniosament el conjunt. L’arquitecte Nicolae Ghika Budesti es va proposar i va aconseguir una síntesi de les arquitectures històriques de Valàquia i Moldàvia, i va proporcionar a Bucarest un dels seus monuments més importants.

Materials: maó, maó vist, pedra, teula vidrada i formigó.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls de formigó, sostre amb estructura de formigó i coberta de teula vidrada.

Influències: considerat un dels exemples més encertats d’arquitectura a gran escala, en estil neoromanès, inclou referències a l’arquitectura de les províncies històriques de Romania, Valàquia i Moldàvia.

Context urbà: enmig d’una zona amb abundant vegetació, el carrer Kiseleff, camí d’accés a la ciutat des del nord, a prop de la primera gran plaça de la ciutat a l’eix nord-sud, Piata Victoriei. Lluny de la vorera, l’edifici es troba en les immediacions d’altres dos museus importants: el museu de Geologia i Ciències Naturals, que formen junts un important pol cultural a la part nord de la ciutat.

monument d’arquitectura