escola d’Arquitectura
carrer Academiei, núm. 18 – 20, sector 1
Bucarest
1913-1927

Arquitectes
Grigore CERCHEZ
Iorgu CIORTAN

1927 : facultat d’Arquitectura
2003 :
universitat d’Arquitectura i Urbanisme Ion Mincu

La construcció va començar al 1913 i es va prolongar a causa de la Guerra Mundial i les seves conseqüències fins al 1927. la construcció va ser completada en dues etapes —a principi dels anys 60 es va fer la part del carrer Edgar Quinet i a finals de la mateixa dècada i principi de la següent, la part del carrer Academiei. El terratrèmol de 1977 va afectar seriosament l’estructura de l’antic edifici i s’hi van fer obres de restauració de les façanes de l’antic edifici entre els anys 1998 i 2000.

Materials: maó, pedra i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls de formigó i façana de pedra esculpida després que la pedra s’hagi treballat.

Influències: arquitectura de Valèquia dels segles XVII i XVIII (de l’època de Brancoveanu)

Context urbà: situat al carrer Biserica Enei, a prop de la intersecció principal “grand croisse” de Bucarest —la plaça de la Universitat—, l’edifici va ser ampliat en dues etapes 1962–1967 i ocupa, actualment, una illa de forma triangular, que juntament a l’edifici que alberga la Universitat de Bucarest forma el principal espai acadèmic del centre de la capital. Obres de pedra i escultures G. Tomat & Co.

monument d’arquitectura