habitatge i taller del pintor Kimon Loghi
carrer Viisoarei, núm. 8, sector 1
Bucarest
1923

Arquitecte
Arghir CULLINA

1923 : residència particular i taller (a les golfes) del pintor simbolista Kimon Loghi
2003 :
oficines

Els volums estan organitzats a la vertical amb tres eixos de llarg variable que posen a la línia d la torre a l’entrada principal, el volum central i l’entrada del soterrani. Finestres amb formes i marcs diferents, balcó central decorat amb motius vegetals, l’entrada principal amb marc amb aresta de retrocés que està alineat amb la talaia que té tres finestres (dues de rectangulars i una de semicircular); que acaba en una barana de fusta i dues columnes amb capitells que tenen motius vegetals. Cal remarcar la cura per arrodonir els angles rectes entre el sostre i les parets, i la manca d’angles rectes a la façana posterior on els volums tenen cantonades arrodonides.

Materials: paviment de fusta, ampit de marbre, envans amb finestres de vidre, elements de ferro forjat a l’ampit i gres en el paviment de la talaia

Tècniques: murs de maó lliscat, sòls de formigó, carcassa de fusta i coberta de planxa metàl·lica

Influències: estil eclèctic, neoromanès amb influències de l’Art Nouveau a la decoració de la façana (elements vegetals: en el fris discontinu sota de la cornisa, a la barana del balcó i elements geomètrics: als marcs de les finestres).

Context urbà: l’edifici se situa en un carrer per a vianants, que segueix al bulevard Lascar Catargiu en una zona residencial tradicional de Bucarest —en un terreny amb forma rectangular, amb un petit pati posterior.

valor memorial