prefectura de Craiova
carrer Unirea, núm. 19
Craiova
1912 -1913

Arquitecte
Petre ANTONESCU

1913 : palau administratiu
2003 :
prefectura

Arquitectura monumental que sorgeix d’una planta fortament articulada, amb forma de lletra E. Encara que, tal com hem dit més amunt, l’edifici té dues façanes principals, es presta més l’atenció a la de l’oest. La torre s’integra en aquesta façana. Tant a la part oest, com a la part est, els cossos laterals tenen cada un una tribuna que posa de manifest l’eix del volum. Aquesta fórmula havia estat utilitzada —amb altres proporcions— per Ion Mincu a l’any 1890, en construir l’Escola Central.

Materials: Pedra, maó, teula vidrada, fusta i xapa de zinc

Tècniques: Mur de maçoneria portant amb sòls de formigó, teulat d’estructura de fusta i coberta de teula vidrada de color verd amb elements decoratius de xapa de zinc.

Influències: Arquitectura de Valàquia dels segles XVII i XVIII

Context urbà: La gran superfície en què fou construït el palau administratiu, el tema i la solució per la qual va optar Antonescu van crear un context urbà que trobem poques vegades, és a dir, un edifici amb dues façanes principals que donen cada una, a una plaça (vegeu l’edifici de l’Ajuntament de Craiova).