edificis adjacents Adorjan
carrer Patriotilor núm. 4-6
Oradea
1903-1904

Arquitectes
Marcell KOMOR
Deszo JAKAB

1904 : residència multifamiliar
2003 :
habitatges, se n'ha modificat la distribució interior 1903 (edifici de la cantonada) i 1904-1904 (edifici adjacent part del conjunt)

Fets pels mateixos arquitectes per a un únic propietari, els dos edificis il·lustren els trets del primer període de l'arquitectura regionalista-romàntica de Transilvània: es prefereix la corba a la decoració que tradueix en estucat el brodat folklòric (testos i rams de flors, peònies, tulipes, etc.) Remarquem el perfil de l'àtic amb disseny menys enèrgic i menys fluïts compostos per segments de cercle sense passatges curvilinis. Les finestres de la façana acaben en arcs de mig punt i s'alternen amb plafons de "brodat" estucat visibles darrere dels ampits dels balcons. El treball del ferro quasi rústic de les portes serà utilitzada més tard per Karoly Kos.

Les modificacions recents fetes en aquests edificis han alterat completament la planimetria original i ha multiplicat considerablement el nombre d'habitatges i residents a causa dels propietaris —que no tenen els recursos materials i la informació cultural requerits per conservar aquest tipus d'edifici.

Materials: maó, decoracions d'estucat.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sostre amb carcassa de fusta i cobertura de teula.

Influències: estil Sezession hongarès de Transilvània en la variant urbana de grans dimensions.

Context urbà: situat en un barri de conjunts compactes d'edificis amb 2 i 3 plantes, a prop del centre comercial de la ciutat (se'n conserva avui la funció) amb residències multifamiliars als carrers.