edifici dels germans Fuchsl
carrer Independentei cantonada amb el carrer Mihai Viteazul
Oradea
1902-1903

Arquitectes
Zoltan BALINT
Lajos JAMBOR

1903 : residència multifamiliar, amb botigues i dipòsits de vins
2003 :
espais comercials, dipòsits i habitatges de copropietat

Aquest edifici, construït a principis del període “curvilini” de l’estil Sezession de Transilvània i amb dimensions regulars adequades a l’espai reservat, està disposat de manera que s’obtenen façanes en dos carrers: serà una solució que després adoptaran la majoria dels edificis comercials construïts a la gran via de la ciutat. Dues ales de dimensions iguals s’ajunten per un element de cantonada cilíndric remarcat amb una torre gairebé circular. Trobem, aquí, multitud d’elements decoratius des dels àtics amb disseny ondulat als coronaments en forma de cúpules bulboses i fins a la petita talaia d’estructura metàl·lica sobre dels sostre cònic de la torre de la cantonada. L’element característic el representen les decoracions als plafons d’estucats i el treball del ferro que utilitzen els motius de la vinya: pàmpols, raïms, etc.

Materials: maó, fusta, decoracions d’estucat i ferro forjat.

Tècniques: mur de maçoneria, sòls de fusta, sostre amb carcassa de fusta i cobertura de teula, perfils d’estucat i ferro treballat.

Influències: estil Sezession de Transilvània amb interpretació de la decoració de tipus ondulat de l’estil “Lechner”.

Context urbà: situat en una cantonada, en un context urbà ben ordenat, amb conjunts compactes d’edificis als carrers adjacents.