hotel Astoria
carrer Avram Iancu, cantonada amb el carrer del Teatre
Oradea
1902-1905

Enginyer
Ferencz SZTARIL ?

hotel amb botigues a la planta baixa Ha estat construït al principi del període “curvilini” de l’estil Sezession de Transilvània. L’arquitectura de l’hotel Apollo inaugura una fórmula d’ús del terreny de cantonada que després serà copiada de diferents maneres a la gran via de la ciutat. La funció complexa de l’edifici es reflecteix en els quatre pisos amb element d’angle remarcat per una petita torre i amb 5 i 8 naus, respectivament, a les ales laterals. El volum principal se situa sobre dels espais públics i els accessos. A continuació, la planta baixa està separada de la resta de pisos per un pis intermedi volat (la mateixa organització de l’espai serà utilitzada, alguns anys més tard, per l’enginyer Sztaril a l’edifici Pojnar, a prop de l’hotel). La façana ha estat restaurada recentment en un cromatisme molt viu.

Materials: maó, fusta, decoracions d’estucat i treball de ferro.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls de fusta, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula, perfils en estucat i treball del ferro.

Influències: estil Sezession de Transilvània, als inicis.

Context urbà: edifici situat en una cantonada en un context urbà ordenat, amb conjunts compactes d’edificis als carrers adjacents.