botiga Deutsch
carrer Vasile Alexandri núm. 4
Oradea
1906-1910 ?

Enginyer
Ferencz SZTARIL ?

1910 : habitatge i botiga
2003 : seu de la sucursal ING Bank d’Oradea Edifici de dimensions regulars amb dues plantes i quatre trams.

L’edifici construït entre dues façanes sense finestres ofereix una disposició molt utilitzada a les cases de l’època: un porta lateral tancat al carrer que ofereix un accés a l’interior de la casa i al pati. Remarquem la façana estucada coberta per una decoració floral complexa en relleu que marca les finestres amb arcs trevolats del primer pis i que fa joc amb la línia de l’àtic (coberta amb planxa de zinc, que segueix el contorn de les petites torres del mateix material), que té una lluerna central en forma de cor. Dels materials inicials, no se’n conserva cap. El procés de restauració ha realitzat una còpia de la façana original amb materials moderns i ha afegit darrere un altre edifici adequat als usos actuals.

Materials: maó, planxa de zinc, decoracions d’estucat i fusteria contemporània.

Tècniques: l’estructura i la distribució originals han estat canviades integralment amb tècniques i materials moderns.

Influències: estil Sezession hongarès amb decoració de bordat realitzada en estucat —representant— l’arquitecte Lechner Odon de Budapest.

Context urbà: carrer exclusiu per a vianants de caràcter tradicional, construït amb edificis petits d’una o dues plantes, a prop del centre comercial “Vulturul Negru”.