edifici Apollo
carrer Republicii, 12, cantonada carrer Eminescu
Oradea
1912-1914

Arquitecte
Kalman ROMANOCZY fills

1914 : residència multifamiliar i botigues 2003 : espais comercials, centre comercial i habitatges de copropietat

L’Apollo és l’últim edifici realitzat per Romanoczy Kalman fill (autor, sis anys enrere, del Moscovicz de davant), acabat després de la seva mort per un col·laborador seu, l’enginyer i propietari d’una empresa de construcció K. Krausze.Està compost de planta baixa i tres pisos —fórmula volumètrica molt popular a l’Oradea de l’època. Abundants decoracions eclèctiques que incorporen cites històriques interpretades al mode neogòtic (arcs trencats i trajectes interromputs en els àtics) i imatges heràldiques i al·legòriques (el grup escultòric a la cornisa, escuts sobre de les pilastres, el motiu típic de l’estil Sezession —l’anell amb cintes de grans dimensions).

Materials: maó, formigó armat, decoracions d’estucat i ferro forjat.

Tècniques: mur de maçoneria, estructura de formigó armat, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula, perfils en plafons d’estucat i treball de ferro.

Influències: arquitectura alemanya de Berlín amb influències de la Sezession, eclèctiques i historicistes.

Context urbà: edifici situar en una cantonada, davant de l’edifici Moscovicz, a la principal via comercial de la ciutat. La intersecció està dominada per tres palaus (Moscovicz , Apollo i Stern, que tenien els espais comercials més moderns de l’època) i defineix el caràcter funcional i formal de la via comercia de la ciutat.