casa Ullman
plaça Unirii i carrer Independentei
Oradea
1911

Arquitecte
Ferencz LOBL

1911 : residència multifamiliar
2003 :
espais comercials, dipòsits i habitatges de copropietat.

A diferència d’altres residències multifamiliars de la ciutat, com per exemple Vulturul Negru, que ha pogut utilitzar els avantatges de la ubicació en una intersecció i les façanes en dos carrers diferents, l’edifici Ullman està inserit en un conjunt compacte amb 5 pisos. La seva arquitectura pertany a la practicada a l’època a Viena. Els primers pisos formen un sòcol desenvolupat que accentua l’horitzontal amb parapets de llosetes de ceràmica esmaltada de color blau i el fons de la façana d’estucat. A la part superior, remarquem tres elements amb laterals sortints del pla en forma de fragments de cilindre acabat en obertures molt àmplies en arc de mig punt. La composició vertical està marcada pels forats successius i destacats del pla al darrer pis, pel sostre amb lluernes ogivals i una talaia amb estructura metàl·lica vista. L’ornamentació està organitzada i controlada pels dos baixos relleus decoratius de ceràmica esmaltada que utilitzen una iconografia simbòlica. Tant la façana com els interiors conserven exemples d’accessoris de ferreteria massissa (balustrades, reixes i la caixa de l’ascensor).

Materials: maó, formigó armat, revestiment de ceràmica, decoracions d’estucat i ferro forjat.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula i baixos relleus.

Influències: estil Sezession de Viena d’orientació geomètrica

Context urbà: inserit en un conjunt compacte d’edificis, en una petita plaça davant del parc amb arbres centenaris, a prop de la gran sinagoga de la ciutat, també realitzada pel mateix arquitecte.