escola de guàrdies
carrer Armatei Romane núm.5
Oradea
1912-1913

Arquitecte
Joszef VAGO

1913 : escola de guàrdies
2003 : la Universitat de Petru Maior de Oradea

La majoria d’edificis realitzats a les primers dècades del segle i creats en un estil dels diferents “modernismes” estan compostos per un únic volum: l’Escola és una col·lecció d’edificis amb dimensions i funció diferent, però pensats d’una manera unitària i coherent; tant l’edifici principal com els secundaris han estat interpretats com a vil·les. El projecte, a més d’edificis, ha ordenat també el paisatge, la decoració interior i els accessoris simbòlics i funcionals com l’entrada i les petites talaies. L’autor Vago Joszef (famós arquitecte europeu que va obtenir el premi I/II ex aequo en el concurs per al Palau de les Nacions de Ginebra i que és el pare de l’arquitecte Pierre Vago) s’expressa per mitjà de volums primaris articulats amb molt de compte i sense decoració aplicada. El remat triangular de la façana, el sostre simple amb pendents aguts i la composició dels forats a les parets al·ludeixen un llenguatge arquitectònic de Saarinen o Mackintosh.El campus de Oradea ha constituït un model per a Kos Karoly o Thoroczay-Wiegand i els respectius intents de definir l’esperit de Transilvània en arquitectura i ha contribuït a la promoció de l’autenticitat regional. Juntament amb el seu germà Vago Laszlo (1875-1933), Vago Joszef ha realitzat a Oradea una obra excepcional amb la mateixa orientació estilística; la vil·la La Roche (Str. Iosif Vulcan núm.11), que desafortunadament es troba molt deteriorada.

Materials: maó, fusta i pedra.

Tècniques: mur de maçoneria, estructura de formigó armat, sostre amb carcassa de fusta i coberta de teula, pedra vista i plafons.

Influències: arquitectura d’orientació regionalista que segueix l’esperit de la filosofia arquitectònica de Glasgow o l’orientació de les escoles regionalistes del nord d’Europa de principis de segle.

Context urbà: campus amb pavellons en un terreny ampli amb molta vegetació.