vil·la La Roche
carrer Iosif Vulcan, núm. 1
Oradea
1911

Arquitectes
els germans Joszef i László VAGO

1911 : residència
2003 : seu d’un club esportiu

Similar, des d’un punt de vista estilístic i arquitectònic, a l’Escola de Guàrdies, la vil·la La Roche és l’última obra que va néixer de la col·laboració dels dos germans Vago, que a partir d’aquell moment opten per carreres diferents: Laszlo, com a urbanista i decorador, Joszef, com a dissenyador. L’arquitectura tan especial d’aquesta residència és similar al llenguatge arquitectònic de Saarinen o Mackintosh i a les creacions contemporànies de Kos Karoly o de Thoroczay —Wiegand pel que fa a l’estil arquitectònic de Transilvània. Una volumetria d’una claredat exemplar, amb forts accents, la solució expressiva de la façana de la casa cap al moll i l’habilitat de posar a l’obra tots els materials utilitzats amb el seu potencial natural, fan que la vil·la La Roche sigui una de les construccions més interessants de l’època. Lamentablement, l’edifici, pràcticament abandonat, està molt degradat.

Materials: Maó, fusta i pedra
Tècniques: Mur de maçoneria, estructura de formigó, teulats amb forts pendents, d’estructura de fusta amb cobertes de teula i pedra vista
Influències: Arquitectura d’orientació regionalista, d’acord amb la filosofia de l’escola de Glasgow o l’orientació de les escoles regionalistes nòrdiques de principis de segle.
Context urbà: Parcel·la en un barri residencial de classe mitjana, amb dues façanes, cap a un carrer molt tranquil i cap al moll del riu, ple de plantes.