edifici Pojnar
carrer Nicolae Grigorescu a la cantonada de la plaça Ferdinand
Oradea
1907-1911

Enginyer
Ferencz SZTARIL ?

1911 : residència multifamiliar
2003 : botigues i habitatges de copropietat

Amb un volum compacte i equilibrat, l’edifici il·lustra el final del període “curvilini” de l’estil Sezession de Transilvània. De la mateixa manera que l’hotel Astoria utilitza la solució arquitectònica d’ala principal volada sobre la planta baixa, la variant de Transilvània de l’estil “Lechner” és individualitzada per al·lusions al folklore i als edificis tradicionals.

Materials: maó, fusta, decoracions en estucat i treball de ferro.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sòls de fusta, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula, estucat i treball de ferro.

Influències: estil Sezession de Transilvània, als inicis.

Context urbà: edifici situat en una cantonada, a prop de l’hotel Astoria, a la plaça del Teatre