museu Nacional Secuiesc
carrer Kos Karoly, núm. 10
Sfantu Gheorghe
1911-1912

Arquitecte
Karoly KOS

(els Secui són descendents dels colonitzadors d’origen hongarès). Edifici realitzat en estil original de Transilvània amb fonts d’inspiració de l’arquitectura popular i medieval.En el pla, a la forma i a l’estructura de l’edifici, hi ha elements de l’arquitectura dels castells, de les fortaleses, de les esglésies amb fortificacions i també de la casa tradicional dels Secui.Per construir aquest edifici s’han fet servir materials autòctons i s’han contractat artesans locals, fet que fa pensar en el moviment Arts & Crafts.La relació entre el patí i l’accés principal al·ludeix l’arquitectura de les esglésies amb fortificacions de Transilvània.Per entrar dins de la fortificació passem per una porta decorada amb ceràmica Zsolnay; seguim cap a l’accés principal, situat a la part inferior d’una torre central massissa. L’entrada amb portalada romànica ens trona a recordar les esglésies amb fortificacions (la majoria han estat construïdes sobre fonaments romànics). La torre central acaba en una talaia de fusta coronada per una sèrie de petites torres i una coberta amb ceràmica Zsolnay.La torre és l’element principal que organitza la composició de les ales laterals —els espais d’exposició.

Materials: maó amb revestiment lliscat amb morter de calç, carreus, fusta, cobertura de teula i ceràmica policromada.

Tècniques: mur de maçoneria portant, arcs, voltes de maó, sòls i estructura de fusta.

Influències: arquitectura medieval de Transilvània (esglésies amb fortificacions), arquitectura local de Transilvània.

Context urbà: edifici situat a uns 15 metres del carrer, en un terreny amb jardí.

Monument d’arquitectura