col·legi calvinista femení
plaça Libertatii, núm. 18
Sfantu Gheorghe
1927-1928

Arquitecte
Karoly KOS

1928 : col·legio
2003 :
escola d’oficis tèxtils

Composició asimètrica. Aquí també, la torre és l’element que organitza la resta de volums. Els dos pisos de la façana (i les golfes) estan marcats pels materials utilitzats; revestiment lliscat al proper i al segon pis i maó vist.

L’ampliació feta al 1960 n’ha destruït l’asimetria; el maó vist ha estat lliscat.

Materials: maó amb revestiment lliscat, formigó, fusta i coberta de teula .

Tècniques: mur de maçoneria de maó amb reforços de formigó armat, sòls de formigó armat i estructura de fusta.

Influències: arquitectura medieval de Transilvània

Context urbà: edifici allunyat del límit del carrer (5 metres aproximadament)