col·legi calvinista
carrer Korosi Csoma Sandor, núm. 19
Sfantu Gheorghe
1929-1930

Arquitecte
Karoly KOS

1930 : escola
2003 : casa dels joves

Composició asimètrica caracteritzada pel contrast entre el volum simple cobert per una estructura de quatre aigües (les aules) i la torre de pedra acabada en un sostre piramidal (les escales).

L’accés es realitza per un portal en forma d’arc a l’ala lateral d’un dels dos volums principals.

Materials: maó amb revestiment lliscat, carreus, fusta i coberta de teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant amb estructura de formigó armat, sòls de formigó armat, mur de maçoneria de carreus vistos i estructura de fusta.

Influències: arquitectura medieval de Transilvània

Context urbà: edifici allunyat de l’alineament del carrer (5 metres aproximadament)

monument d’arquitectura