instituto Bolyai Farcas
plaça Bolyai, a l’encreuament dels carrers Mihail Kogalniceanu i Targului
Targu Mures
1908-1912

Arquitecte
Sandor BAUMGARTNER

Edifici principal
1912 :
col·legi reformat (creat al 1557)
2003 :
institut

L’edifici del col·legi reformat (construït al 1871) ha estat ampliat per l’arquitecte Sandor Baumbartner amb una ala principal i una de lateral que han completat la forma d’U acampanada que podem observar avui. La façana de la plaça (planta baixa més dos pisos sobre d’un sòcol de pedra picada) té un element destacat del pla de la façana i marcat per un àtic amb disseny fluid i dues petites torres que al·ludeixen als coronaments barrocs presents a l’arquitectura de la ciutat. El portal monumental amb arc de mig punt recolzat en dobles motllures i remarcat per perfils massissos organitza la composició simètrica de la façana i al·ludeix l’estil regionalista utilitzat en aquella època al nord d’Europa. La decoració de la façana no peca d’exageracions, encara que interpreta els marcs de les finestres i la decoració a l’estil de Transilvània, és a dir, que conté elements florals i reprodueix el brodat hongarès amb materials massissos. El procés de restauració realitzat recentment segueix la fórmula regional i utilitza el cromatisme per marcar els pisos de la façana.

Materials: maó, decoracions d’estucat, fonaments de pedra i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula.

Influencies: Sezession de Transilvània amb influències (visibles a la interpretació del portal) de l’arquitectura regionalista realitzada a l’època al nord d’Europa.

Context urbà: L’ala principal de l’edifici tanca el triangle format per dos carrers i les ales laterals del col·legi; orientat cap a una petita plaça amb molta vegetació delimitada per dos conjunts compactes d’edificis amb planta baixa i dos o tres pisos.

monument d’arquitectura