dues cases
carrer Cuza Voda núm. 32 y 34
Targu Mures
1909 ?

Arquitecte
Bela KELETI

1909 - 2003 :
habitatges.

Als darrers anys, els dos petits edificis s’han degradat considerablement, però són un exemple interessant: l’arquitectura urbana de l’època incorpora, al principi del segle XX, temes estilístics i formes de tipus Art Nouveau i Sezession i desperta l’interès del públic per al moviment regionalista que contribueix, d’aquesta manera, a l’estètica contemporània de la ciutat. Les dues cases tenen façanes simètriques amb eix central marcat i amb un annex lateral on hi ha el portal —l’accés al pati i a l’interior de les cases. L’element que defineix la personalitat estilística d’aquestes dues cases és el perfil de l’àtic —una prolongació de les façanes que substitueix l’angle recte del sostre per un disseny curvilini (còncau i convex, respectivament) dels brodats i que incorpora cites arquitectòniques com, per exemple, els dos cubs i la forma elaborada dels forats. Trobem, també, múltiples motius del folklore hongarès de la zona: la llucana en forma de cor, el motiu de la tulipa o del gira-sol, la reproducció en estucat del brodat, etc.

Materials: maó i decoracions d’estucat

Tècniques: mur de maçoneria portant, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula.

Influències: variants quasi autòctones de l’estil Sezession hongarès de Transilvània representat per l’arquitecte Lechner Odon.

Context urbà: carrer tradicional, conjunt compacte d’edificis; l’edifici es barreja amb habitatges econòmics amb planta baixa, construïdes per artesans locals.

monument d’arquitectura