casa Vamos
plaça Trandafirilor, a la cantonada amb el carrer Horia
Targu Mures
1908-1910

Arquitecte
Bela KELETI

1910 : habitatge i botiga a la planta baixa
2003 :
habitatge i botigues

Volum amb planta baixa i primer pis, amb forma gairebé cúbica, la casa Vamos està situada en el punt on un carrer lateral entra en el famós llarg de la ciutat; enganxat al conjunt compacte d’edificis de la plaça. Malgrat la interpretació quasi contradictòria de les dues façanes, la unitat volumètrica, el caràcter compacte i les proporcions agradables del petit edifici contribueixen de manera interessant a la imatge general de la plaça. La forma de claus de l’àtic i les obertures del pis superior, el cor de l’obertura de la claraboia i els camps de la façana marcats amb accents cromàtics donen equilibri i presència a la façana. Els angles rectes de la façana lateral i l’acabat triangular són els elements que han resultat de la interpretació —original, però no acurada— d’una façana sense finestres com a façana pròpiament dita. Les modificacions recents operades en els buits laterals i a la fusteria de les prestatgeries han alterat l’estilisme naïf del tipus Art Nouveau d’aquest edifici.

Materials: maó i decoracions d’estucat

Tècniques: mur de maçoneria portant, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula.

Influències: l’estil Sezession hongarès de Transilvània amb el seu representant Lechner Odon

Context urbà: centre comercial tradicional de la ciutat, al voltant d’un llarg amb molta vegetació i estàtues commemoratives.

monument d’arquitectura