cambra de Comerç i Indústria de la província
carrer Primariei núm. 7
Targu Mures
1909

Arquitectes
Ede THOROCZAY-WIEGAND
Sandor RADO

1909 : cambra de Comerç local
2003 : cambra de Comerç i Indústria de la província de Mures (durant un llarg període de temps ha estat la seu de la redacció d’una revista literària en hogarès).

Famós des de molt jove i un dels creadors més interessants de l’època, Thoroczai-Wiegand Ede ha realitzat multitud d’edificis a Budapest i a Transilvània i és, juntament amb Kos Karoly, el precursor del moviment organicista a l’arquitectura central europea. Resident a Targu Mures, de les obres realitzades en aquesta ciutat destaquem la Cambra de Comerç de la província —recentment la institució ha recuperat la seva antiga seu. La composició convincent de volums primaris parteix d’aspectes funcionals. L’accés principal està emmarcat per mig cilindre i un volum rectangular. La composició lliure i convincent i l’escassetat d’elements decoratius a la façana (obertures amb formes molt ben definides, petits balcons i estreps encastats) fan joc amb l’alternança de materials (pedra, maó i fusta) que arriben, a vegades, a semblar escultures —com en el cas de les tres finestres en el timpà de forma triangular. Els quatre quadrats negres constitueixen l’únic element amb finalitat exclusivament decorativa. L‘edifici s’ha conservat bé, però la recent restauració n’ha alterat l’esperit original amb un cromatisme poc adequat.

Materials: maó, pedra i fusta.

Tècniques: mur de maçoneria portant, maó vist, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula, sòcol de pedra massissa i ferro forjat.

Influències: L’esperit de l’arquitectura regionalista de l’època practicada principalment al nord d’Europa, amb escassetat de detalls decoratius i sense exageracions folklòriques; una arquitectura que prefereix les solucions orgàniques i les composicions lliures en plantes i façanes i que utilitza les tradicions constructives, les formes i els materials autòctons.

Context urbà: carrer a prop del centre de la ciutat, amb molta vegetació i conjunts relativament compactes d’edificis, dominat per l’ala nord de la seu del govern local.