residència multifamiliar
parc Trandafirilor
Targu Mures
1912-1913

Arquitecte
Arpad VARADI

1913 : habitatges, botiga
2003 : seu d’un partit, habitatges, botiga

Edifici amb planta baixa i dos pisos, que forma part del conjunt compacte de la plaça. L’element definitori tant a la plaça com en el context urbanístic general de la ciutat és la façana principal, que acaba en dos triangle punxeguts. Al centre de la façana, desenvolupada en vertical, hi remarquem una doble tribuna formada per dos semi-prismes units, de l’alçada de dos nivells. A diferència d’altres edificis de la zona construïts a les mateixes dates, en els quals trobem elements folcklòrics amb línies fluïdes i decoracions vegetals en estuc amb una composició principalment horitzontal, en aquest cas s’han utilitzat formes exclussivament geomètriques que posen de manifest la composició vertical i poca decoració, que tot i estar feta amb materials comuns presenta una execució molt cuidada. L’edifici es conserva en bon estat i ha estat restaurat recentment, encara que el cromatisme de l’estil original pot semblar exagerat.

Materials: maó, fusta, ceràmica esmaltada

Tècniques: mamposteria portanti, arrebossat, sostre amb estructura de fusta i coberta de teula, elements decoratius de fusta a la façana, ceràmica

Influències: Sezession vienesa en la variant geomètrica.

Context urbà: El centre comercial tradicional de la ciutat; conjunt compacte d’edificis a l’est del llarg amb molta vegetació ­—passeig decorat amb estàtues commemoratives.