edifici de la Societat d’Hidrobonificació
avinguda 16 de Desembre de 1989, núm. 2
Timisoara
1900-1902

Arquitecte
Lipót BAUMHORN

1902 - 2003 : oficines

L’edifici té semisoterrani, planta baixa i dos pisos, parcialment tres, al cos central, el de l’entrada principal. La manera de construir la façana —amb pisos, eixos de composició i frontons— és típica de l’arquitectura eclèctica; gestos discrets ens permeten observar les influències de la Sezession.

Materials: Maó, formigó, arrebossat, fusta i xapa de zinc.

Tècniques: Mur de maçoneria portant, sòl de formigó, estructura de fusta amb coberta de planxa de zinc

Influències: Arquitectura eclèctica, amb influències de la Sezession

Context urbà: Construcció realitzada en una cantonada, “que domina un important encreuament de carrers”