casa de la Comunitat Israelita
carrer Gheorghe Lazar, núm. 5
Timisoara
1905-1907

Arquitecte
Lipót BAUMHORN

1907 : casa de la Comunitat Israelita
2003 :
oficines i cantina de la comunitat israelita, cases de moda, bar i habitatges

L’edifici es compon de planta baixa amb espais comercials i dos pisos. La façana principal que dóna al carrer Gheorghe Lazar, així com la façana que dóna al carrer adjacent, són simètriques; a la principal, una porta d’accés que té un arc de mig punt posa l’eix en relleu i, al remat hi ha un element central de coronament.La forma de les finestres, la grandària i una sèrie d’elements de decoració pertanyen a l’estil Sezession, que, definitivament, havia guanyat terreny en aquella època.

Materials: Maó, formigó, fusta i xapa de zinc.

Tècniques: Mur de maçoneria portant, sòls de formigó, estructura de fusta i coberta de xapa de zinc.

Influències: Arquitectura eclèctica, amb influències de la Sezession.

Context urbà: Construïda en un encreuament de carrers, al barri jueu de l’antiga ciutadella.