banc de Descompte
carrer Gheorghe Lazar, núm. 1
Timisoara
1906-1908

Arquitectes
Marcell KOMOR
Deszo JAKAB

1908 : seu del banc de Descompte i habitatges
2003 :
espais comercials i habitatges

La construcció no és simètrica i té planta baixa i dos pisos.

Al damunt dels dos pisos, a ambdues façanes hi ha tribunes; a la façana llarga hi ha un volum que suggereix una torre que fa cantonada; una decoració de ceràmica vidrada de forma serpentejant remarca la part de sota; a la façana curta, una elegant barana de coure tanca el balcó del primer pis i accentua la manca de simetria de la composició. Deixebles de Lechner, Komor i Jakab fan servir els recursos de Lechner: “l’espai percebut com a unitat orgànica, la decoració floral d’influència popular, ceràmica vidrada, normalment de colors brillants”

Materials: Maó, arrebossat, ceràmica vidrada i teules

Tècniques: Mur de maçoneria portant, sòl de formigó i estructura de fusta coberta de teules.

Context urbà: Ubicat en un encreuament de carrers