gimnàs dels Piaristes
plaça d’Horatiu, núm. 1
Timisoara
1907-1909

Arquitecte
László SZEKELY

1909 : gimnàs dels Piaristes
2003 : universitat tècnica

L’edifici es compon segons les regles de l’eclecticisme d‘influència clàssica, amb un eix de simetria que passa per la principal porta d’accés situada al cos que constitueix la façana de la plaça. Aquest cos forma un angle de 45º aproximadament amb les altres dues parts alineades als dos carrers que surten del carrer Horatiu.La intenció compositiva —la realització d’una construcció simètrica— és fortament subratllada per la manera en què estan retallats els teulats amb l’accent sobre el volum ubicat a la plaça. Un frontó de forma triangular aguda, brodat amb un perfil ondulat cobreix, parcialment, el teulat fort. Dues pilastres d’on sorgeixen un parell de columnes remarquen l’entrada.

Materials: Maó, arrebossat, fusta i teula.

Tècniques: Mur de maçoneria portant, sòl de formigó, estructura de fusta i coberta de teula.

Influències: Construcció eclèctica amb fortes influències de la Sezession i de l’Art Nouveau hongarès (Lechner).

Context urbà: Edifici situat en una plaça.

Artistes : Escultor Gyorgy Kiss / pintor Jojsef Ferenczy