casa BRÜCK
carrer Mercy, núm. 9
Timisoara
1910

Arquitecte
László SZEKELY

1910 - 2003 : habitatges amb espais comercials a la planta baixa Ubicada a prop de la casa EMMER i construïda, aproximadament, dos anys més tard.

Encara que s’observi una sèrie d’elements de tipus Art Nouveau i Sezession, tota la construcció té un caràcter evidentment més eclèctic que el de la casa EMMER. La façana del volum que dóna cap a la plaça d’Unirea, acabat amb un frontó, ens fa recordar algunes construccions fetes a Budapest, com per exemple, l’edifici d’habitatges del carrer Thököly, núm.46, construït al 1906 d’acord amb els projectes de l’arquitecte Istvan Nagy Jr., també deixeble de Lechner.

Materials: Maó, fusta, arrebossat, metall, pedra i teula.

Tècniques: Mur de maçoneria portant, pisos de fusta, estructura de fusta coberta de teula, façanes amb revestiment lliscat, baranes metàl·liques als balcons i decoracions d’estucat.

Influències: Ödön, Lechneri la Sezession.

Context urbà: ubicada a l’encreuament del carrer Mercy amb la plaça d’Unirea