casa Lloyd la Borsa Agrícola
plaça de Victòria, núm. 2
Timisoara
1910-1912

Arquitecte
Lipót BAUMHORN

1912 : casa Lloyd la Borsa Agrícola
2003 :
edifici d’habitatges, rectorat de la facultat de Mecànica, banc, bar i restaurant

L’edifici es troba a la cantonada del carrer i es compon de planta baixa i tres pisos; s’hi troben els següents usos: a la planta baixa, una cafeteria i magatzems; al primer pis, la Borsa Agrícola; al segon i tercer pis, habitatges. La manera en què fou creada la façana és típica de l’arquitectura eclèctica: la façana està dividida en tres zones mitjançant dos perfils horitzontals. A la part superior, l’àtic té un perfil fraccionat que es perfila davant la teulada massissa. La uniformitat de la façana no està afectada per la Borsa Agrícola del primer pis, la façana de la qual és idèntica a la dels habitatges de sobre. Pel que fa als ornaments, cal afegir que trobem molts elements de la Sezession a les zones d‘accés, a les baranes dels balcons, als dibuixos dels capitells i als de les pilastres.

Materials: Maó, formigó, fusta i xapa de zinc.

Tècniques: Mur de maçoneria portant, sòl de formigó, estructura de fusta i coberta de xapa de zinc.

Influències: Arquitectura eclèctica amb influències Sezession

Context urbà: Ubicada al corso de Timisoara, a la cantonada de la part nord-oest, cap al Teatre Nacional, té tres façanes.