palau DAUERBACH
plaça de Victòria, accés pels carrers Goethe núm.2 i Macesilor núm.1
Timisoara
1912-1913

Arquitecte
László SZEKELY

1913 : edifici important, a la planta baixa hi ha tant el restaurant com, també, altres espais comercials
2003 : el mateix havent de trobar una solució per a la composició d’un volum molt llarg, l’arquitecte fa una subdivisió de la façana en cinc parts: una de central que acaba a la part superior amb tres frontons; dues parts laterals, remarcades cada una per dues pilastres colossals —als tres pisos que poden habitar-se— i acabades amb frontons, similars als del cos central; finalment, entre el cos central i els laterals hi ha dues zones més tranquil·les que acaben amb un teulat més baix, que relaciona els teulats de la resta de cossos de l’edifici.

L’ornamentació fa referència, sobretot, a l’arquitectura de la Sezession, mentre que l’àtic revela la possible influència de Lechner.

Materials: maó, formigó, metall, arrebossat i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos de formigó sobre bigues metàl·liques i coberta amb estructura de fusta i teula.

Influències: eclecticisme, Sezession i Art Nouveau hongarès.

Context urbà: ubicat a la plaça central de Timisoara —la plaça de Victòria—, ocupa tot l’espai que hi ha entre dos carrers —Goethe i Macesilor— perpendicularment a l’eix longitudinal de la plaça.