palau de la Societat Anònima «Szechenyi»
plaça de Victòria, núm. 8
Timisoara
1911-1913 ?

Arquitecte
László SZEKELY

Edifici representatiu amb oficines i espais comercials a la planta baixa Arquitectura amb referències de l’eclecticisme, sobretot, Sezession i Art Nouveau hongarès.

Materials: maó, formigó, ferro, fusta, arrebossat, teula i xapa metàl·lica.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos (probablement) de formigó sobre bigues metàl·liques, coberta amb estructura de fusta i teula, façana de revestiment lliscat, decoracions d’estucat i baranes de coure en alguns balcons.

Context urbà: a la part sud, cap a la catedral ortodoxa, de la plaça de Victòria.