palau HILT & VOGEL
plaça de Victòria, núm. 6
Timisoara
1912-1913 ?

Arquitecte
László SZEKELY

Edifici representatiu amb espais comercials a la planta baixa Són evidents les influències de la Sezession tant en la decoració d’estucat de la façana com, també, en el disseny de les baranes de coure.

Materials: maó, formigó, ferro, coure, revestiment lliscat i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos (probablement) de formigó sobre bigues metàl·liques, coberta amb estructura de fusta i teula, decoracions d’estucat i baranes de coure.

Influències : Sezession

Context urbà: ubicat a la plaça de Victòria —el corso de Timisoara, entre els carrers Goethe i el palau Szechenyi, obra del mateix arquitecte.