cambra de comerç i indústria
plaça de Victòria, núm. 3
Timisoara
1914-1920 ?

Arquitecte
László SZEKELY

espais comercials a la planta baixa, oficines al primer pis i habitatges als pisos segon, tercer i quart.

L’edifici fou construït d’acord amb les regles de l’academicisme, amb un eix de simetria i acabat amb un immens frontó.

Obra acabada amb dificultats, després de la primera Guerra Mundial, a causa del nou context polític.

Materials: maó, formigó, ferro, fusta, revestiment lliscat i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos (probablement) de formigó sobre bigues metàl·liques, coberta amb estructura de fusta recoberta de teula i parcialment de xapa metàl·lica i perfils de revestiment lliscat.

Influències : eclecticisme

Contextos urbà: a la part est de la plaça de Victòria