Arquitecte
Jaume GUSTÀ i BONDIA

Barcelona, 1854-1936. Mestre d’obres (1872) i arquitecte (1879). Autor d’alguns pavellons a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, avui desapareguts. També és autor de la fàbrica Arañó i Venetejo i del cementiri de Sants, a Barcelona. La seva obra més coneguda és l’Alcaldia de Sants (Barcelona), de 1895. Se li atribueix la construcció de la casa de la seva propietat a Figueres, casa Gustà(1926; plaça del Sol, 10), de façana modernista.