Arquitecte
Josep GODAY i CASALS

Mataró (Barcelona) 1882 – Barcelona 1936. Va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, on va obtenir el títol d’arquitecte. La seva obre s’inicia en un llenguatge proper a la Sezession, amb influència de Josep Puig i Cadafalch, Més tard, es convertirà en el definidor del Noucentisme ple, basat en l’època neopopularista i barroca de Puig i Cadafalch. Fou acadèmic de Sant Jordi, historiador de l’art i professor ajudant de Puig i Cadafalch a la càtedra d’història de l’art als estudis Universitaris Catalans. Juntament amb Puig i Cadafalch i Antoni de Falguera, va publicar l’obra bàsica L’arquitectura romànica a Catalunya (19019-1919). Al 1912 va obtenir una plaça a la secció d’art modern dels Museus de Barcelona. Fou arquitecte municipal de Barcelona i va arribar a ser arquitecte cap de la Comissió de Cultura. A Sant Feliu de Guíxols, es troben dues obres de la seva primera etapa, la casa “dels Barquets” i la casa Girbau, dins del llenguatge sezessionista o d’influència centreuropea. És especialment conegut pel conjunt d’escoles municipals que va construir a Barcelona entre 1917 i 1923, on es defineix el Noucentisme ple, i també per l’edifici de Correus, d’un acusat historicisme, construït al 1927 després de guanyar el concurs al 1914, amb Jaume Torres i Grau. Cap a 1930, la seva arquitectura s’apropa a un Noucentisme molt proper al racionalisme, al Pavelló de la Ciutat de l’Exposició Internacional de 1929, i a l’escola holandesa en maó vist, al grup escolar Collasso i Gil (1932).