Arquitectes
Gaietà BUÏGAS i MONRAVÀ
Manuel ALMEDA i ESTEVA

G. Buïgas: Barcelona, 1851-1919. Autor del monument a Cristòfol Colom (1886-1888), a Barcelona, construït amb motiu de l’Exposició Universal de 1888. Entre 1903 i 1914, va treballar a l’Argentina i l’Uruguai. És també autor del Mercat de Sitges, el primer casino de Cerdanyola i va intervenir en el Balneari Vichy Catalán.