Casa Octavi Serinyena (Sa Casa Blaua)
Portitxó, 12
Cadaqués
1912

Arquitecte
Salvador SELLÉS i BARÓ

Habitatge.

Casal entre mitgeres situat entre la platja des Portitxó i la Riba des Poal, de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La façana, de gran interès, forma una corba seguint el traçat del carreró de la Caseta, situat entre la casa y un magatzem de planta baixa que pertany a la casa. Aquest magatzem independent es comunica amb el cos principal mitjançant una terrassa situada a sobre, a través d’un pont sobre el carreró. A la façana destaca la decoració de ceràmica vidrada en tons blaus de frisos, balustres y marcs d’obertures, que dóna nom a la casa, així com els elements de forja de reixes i balcons. La coberta és de pendents pronunciats, amb teula plana vidrada de un color ataronjat fort. Als extrems s’aixequen dues torretes coronades per elements metàl•lics ornamentals que configuren la singularitat volumètrica del conjunt.

Bé Cultural d'Interès Local