Casa Roda
c. Sant Llàtzer, 58
Figueres
1911

Mestre de obres
Sebastià PI i PI

Habitatge.

Aquesta casa fou edificada en una parcel•la entre mitgeres una mica més ampla que les tradicionals, aprofitant el mur de tanca ja construït, de l’altura de la planta baixa i amb els forats de les portes i de les finestres ja definits, d’acord amb un model formal neoclàssic, tal i com ocorria sovint a la ciutat. D’aquesta manera, la planta baixa té la decoració modernista superposada a un esquema preexistent, mentre que la planta pis i el remat responen a una concepció organitzativa lliurement triada per l’arquitecte. Es pot parlar d’un Modernisme epidèrmic, ja que els interiors responen, sens dubte, a una tipologia tradicional de l’època, adaptable a altres estils decoratius. Malgrat el que s’acaba de dir, es tracta d’una façana d’interès indubtable —restaurada amb un cromatisme exagerat— amb influència de les formes de l’Art Nouveau a la planta baixa i al pis, i de la Sezessión a la zona del remat. La decoració de la façana produeix una composició equilibrada, sense que es focalitzi l’atenció en cap lloc concret, sinó en tot el conjunt. També hi ha equilibri entre horitzontalitat (balcó corregut, línies de llindes i línia decorativa del remat) i verticalitat (cos central de remat, amb franges verticals com pilastres, i laterals, reforçats amb les mateixes franges). Com a elements decoratius, cal esmentar les llindes de les obertures, amb formes vegetals i florals, que es converteixen en formes femenines a l’obertura central a sota del balcó, com una mènsula. Així com la barana del balcó, una sèrie de formes vegetals que s’entrellacen amb línies sinuoses en “fuetada”, i la figura escultòrica femenina que centra la composició. A la part del remat, destaquen les formes més geomètriques, amb caps femenins sobre unes franges verticals que ressalten la verticalitat; el balconet central, que focalitza l’interès de tota la part superior de l’edifici, i els elements puntuals vegetals o florals (remat, respiradors). Cal esmentar tant l’ús de trencadís ceràmic com l’ús d’altres elements de ceràmica. Finalment, a la part superior, es pot veure la inscripció “HEJME”, paraula que en esperanto significa “a casa teva”.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P del catàleg d'edificios de Figueres)