Casa Roger
c. Monturiol, 9
Figueres
1896

Arquitecte
Josep AZEMAR i PONT

Habitatge, baixos comercials.

Casal de planta baixa i tres pisos, entre mitgeres, amb baixos comercials, situada en un dels carrers principals del centre de la ciutat. La parcel•la on se situa té també façana cap a un carrer posterior, on hi ha un magatzem de planta baixa igualment destinat al comerç. L’interès de l’edifici es troba especialment a la façana principal i en l’organització de la planta al voltant d’un pati. Estilísticament, es pot situar en un Modernisme de forta influència neogòtica, igual que altres obres del mateix autor. Pel que fa a la façana, s’organitza a partir de l’esquema clàssic de base, cos central — que comprèn el primer i segon pis- i àtic, en aquest cas amb ràfec. Les diferents parts, també el primer i segon pisos, es diferencien amb impostes o elements a mode de fris. A l’àtic, s’hi troba la típica obertura correguda formada per finestres seguides, tan freqüent en aquest època i l’origen de la qual se situa en les necessitats funcionals de les cases medievals, que utilitzaven l’última planta com a assecador, aconseguint així millorar el confort de les plantes d’habitació en interposar un espai ventilat entre aquelles i la coberta. Malgrat que aquesta casa tingui molts detalls neogòtics, els elements ornamentals esculpits en pedra com ara mènsules, baranes calades, marcs de finestres, etc., es poden considerar propers al Modernisme; l’ús del color —el tractament cromàtic d’estucat groc contraposat a les franges de pedra de la planta baixa i de la tercera planta, i als elements ornamentals de pedra en general—, així com la tribuna amb fusteria metàl•lica, rajoles, vidrieres i les baranes de pedra i de ferro dels balcons, que són els elements de més interès de l’edifici.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P del catàleg d'edificios de Figueres)