Cooperativa "L' Econòmica Palafrugellenca"
c. Botines, 11 Sant Martí, 18
Palafrugell
1925

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

1925 : Cooperativa de consum
2003 : B
iblioteca

Gran edifici situat a la cantonada de dos carrers no gaire amples, al casc antic de Palafrugell. Aquest edifici de Rafael Masó, cal emmarcar-lo en el context de potent organització obrera que existia en una ciutat eminentment industrial com aquesta durant el primer terç del s. XX. Es tracta d’una cooperativa de consum, és a dir, una cooperativa que permetia als socis adquirir productes a un preu més convenient, mitjançant la compra al major als proveïdors. A més, la Cooperativa també funcionava com a entitat sociocultural. Aquest moviment cooperatiu, força estès a Catalunya a principis del s. XX, va desaparèixer en gran part després de la guerra espanyola de 1936-39. Es tracta d’un edifici de planta baixa en una part i planta baixa i pis en una altra, amb una façana que recull la corba del carrer. Ha estat recentment restaurat per l’arquitecte Jordi Casadevall i destinat a biblioteca. La composició de les façanes gravita al voltant de les dues entrades, una a cada carrer, que centren les finestres i organitzen els elements decoratius al voltant seu. La composició té un marcat caràcter horitzontal, aconseguit amb faixes de pedra que recorren les façanes i unifiquen els grups de finestres, amb esgrafiats de cordons i amb la disposició de les diferents textures i colors que apareixen a les façanes. L’edifici mostra el personal llenguatge de Rafael Masó: importància de les textures (pedra, arrebossat gruixut, arrebossat fi, esgrafiats amb motius de cordons); ús d’elements ceràmics vidrats verds i blaus, plans o amb relleus geomètrics; ús de relleus esculpits en terra cuita fumada (fets per Jaume Busquets); diversos elements esculpits en pedra. Aquest edifici pertany a l’última època de Rafael Masó, la més personal, que cal incloure en el Noucentisme. Però, ja s’ha dit en altres llocs que el Noucentisme de Masó té alguns punts de contacte amb el Modernisme: importància dels materials i les seves textures i cromatisme, ús de la ceràmica, control de l’arquitecte sobre tots els detalls decoratius de l’edifici, que formen part integrant de l’arquitectura, etc. Artiste : Jaume Busquets, relleus de terracota Rehabilitació : Jordi CASADEVALL i DALMAU


Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P.I. en el patrimoni històric de Palafrugell)