Escorxador municipal
c. Noguera, 19
Palafrugell
1907

Arquitecte
Isidre BOSCH i BATALLER

1907 : Escorxador
2003 :
Magatzem municipal

Edifici situat encara avui als afores de la ciutat, en un ampli recinte tancat. La seva situació una mica allunyada del nucli urbà dificulta que se li pugui donar cap ús d’acord amb l’interès de la seva arquitectura i llangueix com a magatzem municipal. Té forma rectangular i s’estructura en tres cossos longitudinals paral•lels que s’aprecien a la façana principal, al costat curt del rectangle, perfectament simètrica. El conjunt presenta així una volumetria molt clara i potent. El cos central, enretirat respecte la línia de façana que formen els cossos laterals, és una estructura en forma basilical, és a dir, de tres naus o crugies, la central més ampla i alta que les laterals, de manera que permet la il•luminació per la part superior dels murs, per sobre de les cobertes de les naus laterals. La part central, amb el seu coronament i la disposició a la façana de les obertures, dóna verticalitat al conjunt. Els cossos laterals, en canvi, amb les potents cornises i les llargues façanes laterals, li confereixen horitzontalitat. És una estructura funcional, amb força elements en comú amb l’escorxador de Figueres, tant en l’estructura general, com en els materials i recursos estètics. Pertany, com el de Figueres, al grup d’edificis modernistes de caràcter industrial que potencien al màxim els recursos expressius aconseguits amb els mateixos materials constructius: maó, arrebossat i teules vidrades. En aquest cas, es juga amb el contrast cromàtic entre el maó que emmarca tots els elements singulars i l’arrebossssat blanc que constitueix el fons de la façana, i amb la força ornamental de frisos, cornises, arcs i altres elements de maó. En destaca, per últim, l’escut esculpit situat a dalt de la part central de la façana.


Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P.I. en el patrimoni històric de Palafrugell)