Casa Sala
c. Penitència, 19
Sant Feliu de Guíxols
1904

Arquitecte
Fèlix de AZÚA de PASTORS

Habitatges.

Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. Exemple de casa burgesa urbana que manté la tipologia tradicional, però es dota d’una façana modernista. La façana presenta una composició que per una banda es basa en dos eixos sobre els quals s’alineen les obertures, però que, per una altra banda, es converteix en una composició unitària, d’eix central, a partir de la unificació del balcó del primer pis, amb un gran relleu decoratiu a sota de la llosa i el màxim vol del balcó al centre, i de l’ull de bou i el remat de formes circulars de la façana. Els balcons són els elements més destacables d’aquesta façana recoberta d’estucat que imita carreus buixardats. De forma sinuosa el del primer pis i circulars els del segon, destaquen per les baranes de fundició i ferro forjat de perfils i elements decoratius curvilinis, y proporcionen volum a la façana. També cal esmentar els relleus amb decoració vegetal i floral d’influències Art Nouveau de les llindes, a sota del balcó principal i a l’ull de bou.

Edifici d'Interès (Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic de Sant Feliu de Guíxols)