Casa Viader
Rambla Antoni Vidal, 43
Sant Feliu de Guíxols
1902

Arquitecte
Pere PASCUAL i BAGUER

Habitatges, baixos comercials.

Edifici entre mitgeres, de planta baixa comercial i dos pisos d’habitatges, situat en un dels passeigs principals de la població. Sobre un esquema compositiu clàssic, amb dos eixos d’obertures i balcons correguts de forma rectangular a tots dos pisos, es disposa una decoració modernista amb influències de l’Art Nouveau a les llindes de les obertures i sota el balcó del primer pis. A la planta baixa el Modernisme deixa de ser mera decoració sobreposada per formar part integrant del disseny. Així, la planta baixa està formada per dues obertures amb arcs en forma de ferradura el•líptica aplanada, que insinuen reminiscències arabitzants. A nivell de les impostes, com si fossin capitells, es disposen unes franges amb relleus de roses. La fusteria mostra unes interessants formes corbades. També cal esmentar els rètols de l’establiment comercial. Sota el balcó del primer pis, s’estén un gran relleu de formes vegetals i florals, mentre que les llindes de les obertures del primer i del segon pis contenen relleus florals units per tiges sinuoses i estilitzades i, a la zona central, bustos femenins de perfil. Les baranes de forja dels balcons, no pròpiament modernistes, responen a un disseny prefabricat àmpliament en moltíssims edificis.