Casa Gassiot
c. Sant Rafael, 22 / Dolors, 1
Olot
1911

Arquitecte
Alfred PALUZIE i LUCENA

Habitatges, baixos comercials.

Edifici d’habitatges entre parets mitgeres amb baixos comercials, al centre de la ciutat, de planta baixa, entresol, dues plantes pis i golfes. La seva situació en una petita parcel•la de cantonada amb un xamfrà fa que sigui un edifici de tres façanes i gran verticalitat, accentuada per la planta baixa amb entresol i per l’element en forma de frontó en arc apuntat situat al xamfrà. Artiste : Rosend Aubert, escultor

Bé Cultural d'Interès Local (Catàleg de bens i paisatges d'Olot)