Casa Masramon
c. Joaquim Vayreda, 6
Olot
1913

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatge.

Casa unifamiliar, envoltada d’un ampli jardí, en una zona d’eixample de ciutat-jardí. Malauradament, gran part del jardí fou parcel•lada i alguns edificis dificulten la visió completa i coherent de l’edifici. Era la casa per a una família amb nens, fet que va permetre a Rafael Masó desenvolupar les seves idees sobre un programa de necessitats domèstic i sobre el seu ideal familiar. És una de les obres ,és importants de Rafael Masó, enter el Modernisme i el Noucentisme. Aquesta casa, de planta baixa i dos pisos, presenta un bloc compacte, però complex, en forma de T i amb terrasses enganxades al volum principal. La façana principal presenta una composició simètrica, amb predomini de les horitzontals (agrupament de les finestres i ràfec). En canvi, una altra de les façanes presenta una composició clarament vertical, amb les finestres agrupades en tires verticals i remat de façana ondulat. Les façanes en general tenen composicions molt elaborades. Com sempre a l’arquitectura de Masó, són molt importants les textures dels materials, el color —en aquest cas, hi ha un predomini dels blaus, verds i grisos que s’integren molt bé a l’entorn— i els materials: arrebossats, ciment, fusta, ceràmica, vitralls i ferro forjat. Destaquen els plafons i les columnes estriades amb revestiments ceràmics al voltant de les obertures, on s’aprecien peces amb relleu i diversos dissenys decoratius. És també molt interessant el portal d’accés, amb coberta ondulada de formigó, amb un llum de vidre i ferro i una porta de fusta i ferro.

Bé Cultural d'Interès Local (Catàleg de bens i paisatges d'Olot)